terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest formą terapii, która koncentruje się na interakcjach, wzorcach komunikacji i dynamice wewnątrz rodzin. Jej celem jest pomoc członkom rodziny w radzeniu sobie z trudnościami, rozwiązywaniu konfliktów oraz poprawie relacji między nimi. W terapii rodzinnej terapeuta pracuje z całą rodziną, a nie tylko z jednostką, aby zrozumieć i zmienić negatywne wzorce zachowań oraz wspólnie znaleźć konstruktywne sposoby rozwiązania problemów. Terapia rodzinna może obejmować różnorodne techniki i podejścia, w zależności od potrzeb i sytuacji danej rodziny, ale zawsze stawia nacisk na budowanie zdrowych relacji i efektywną komunikację między jej członkami.

Kiedy zaleca się skorzystać z terapii rodzinnej? 

Terapia rodzinna jest zalecana w różnych sytuacjach, gdy występują trudności lub konflikty wewnątrz rodziny, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie jej członków. Niektóre typowe sytuacje, w których zaleca się skorzystanie z terapii rodzinnej, obejmują:

  1. Konflikty między rodzicami a dziećmi: Gdy występują trudności w relacjach między rodzicami a dziećmi, takie jak konflikty wychowawcze, trudności w komunikacji czy problematyczne zachowania dzieci, terapia rodzinna może pomóc w zrozumieniu i rozwiązaniu tych problemów.

  2. Rozwód lub separacja: Przejście przez rozwiązanie małżeństwa lub separację może być trudne dla całej rodziny. Terapia rodzinna może pomóc członkom rodziny w radzeniu sobie z emocjami, przystosowaniu się do zmian oraz utrzymaniu zdrowych relacji pomimo rozstania.

  3. Choroba lub kryzys zdrowotny: Kiedy któryś z członków rodziny cierpi na chorobę lub doświadcza kryzysu zdrowotnego, może to wpływać na całą rodzinę. Terapia rodzinna może być pomocna w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, wspieraniu chorego oraz utrzymaniu funkcjonowania rodziny w trudnym czasie.

  4. Trudności w komunikacji: Gdy w rodzinie występują trudności w komunikacji, które prowadzą do konfliktów, nieporozumień czy poczucia osamotnienia, terapia rodzinna może pomóc w poprawie wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji między jej członkami.

  5. Problemy wychowawcze: Gdy rodzice mają trudności w ustaleniu spójnych granic, reguł czy wychowania dzieci, terapia rodzinna może pomóc w opracowaniu efektywnych strategii wychowawczych oraz w budowaniu zdrowych relacji rodzinnych.

Terapia rodzinna może być skutecznym narzędziem w radzeniu sobie z różnorodnymi problemami i trudnościami, które mogą występować w życiu rodzinnym. Jej głównym celem jest poprawa funkcjonowania rodziny jako całości oraz wsparcie jej członków w budowaniu zdrowych relacji i rozwiązywaniu problemów.

Jak terapia pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych? 

Terapia rodzinna stanowi skuteczne narzędzie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów występujących w rodzinach. Oto kilka sposobów, w jakie terapia rodzinna może pomóc:

Zrozumienie problemów: Terapeuta rodzinny pomaga członkom rodziny zidentyfikować i zrozumieć główne problemy oraz czynniki, które przyczyniają się do konfliktów czy trudności w relacjach. Poprzez otwartą i empatyczną komunikację, terapeuta wspiera rodzinę w analizie i zrozumieniu istoty problemów.

Budowanie zdrowej komunikacji: Jednym z głównych celów terapii rodzinnej jest poprawa komunikacji między jej członkami. Terapeuta pomaga rodzinie w rozwijaniu umiejętności słuchania, wyrażania uczuć i potrzeb oraz rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. Poprzez budowanie otwartości i szacunku w komunikacji, rodzinie łatwiej jest porozumieć się i wspólnie rozwiązywać problemy.

Identyfikacja wzorców zachowań: Terapeuta rodzinny pomaga zidentyfikować negatywne wzorce zachowań i reakcji, które przyczyniają się do problemów w rodzinie. Poprzez analizę interakcji między członkami rodziny, terapeuta pomaga rodzinie zrozumieć, jakie zachowania są szkodliwe i jak je zmienić.

Rozwój zdrowych relacji: Terapia rodzinna wspiera budowanie zdrowych i opartych na zaufaniu relacji między członkami rodziny. Poprzez budowanie empatii, zrozumienia i akceptacji, terapeuta pomaga rodzinie w wzmacnianiu więzi rodzinnych oraz budowaniu wsparcia i solidarności między jej członkami.

Praca nad rozwiązywaniem konfliktów: Terapia rodzinna oferuje przestrzeń do otwartej i konstruktywnej pracy nad rozwiązywaniem konfliktów i sporów, które mogą występować w rodzinie. Terapeuta pomaga rodzinie w znalezieniu kompromisów, ustaleniu wspólnych celów i strategii rozwiązywania problemów.

Dzięki tym działaniom, terapia rodzinna umożliwia rodzinie skuteczne radzenie sobie z trudnościami, budowanie zdrowych relacji i wspólnie rozwiązywanie problemów, co przyczynia się do poprawy jakości życia całej rodziny.

Umów wizytę

792 838 003

NASI TERAPEUCI

Co to jest psychoterapia, terapia, konsultacja z psychologiem?

Istotne! Podczas spotkania z psychologiem pacjent może mieć pewność, że wszelkie informacje i tematy omawiane z psychoterapeutą są traktowane jako poufne, zgodnie z obowiązującym kodeksem etycznym. Psycholog i klient wspólnie ustalają zasady współpracy, co stanowi podstawę budowania zaufanej relacji terapeutycznej.

Wiemy, że życie nie zawsze jest usłane różami i musisz zdawać sobie sprawę, że jeśli psycholog lub psychoterapeuta ma Tobie pomóc z danym problemem musisz być szczery, nasi specjaliści opierają się na wywiadzie który przeprowadzą z Tobą jak i własnym doświadczeniu, dlatego ważne jest żebyś zdawał/a sobie sprawę, że to co jest na spotkaniu zostaje między terapeutą a pacjentem, wtedy będziesz widział rezultaty leczenia !